Stručni kadar

SEVOI Financial Consluting čini tim stručnih i motivisanih ljudi koji dugogodišnjim iskustvom i znanjem kreiraju nove vrednosti na tržištu.

Nemanja Radović, mast.ekon.

Direktor SEVOI Financial Consulting Srbija, vlasnik
Član nadzornog odbora Ugovorne privredne komore za razvoj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja B2B
nemanja.radovic@sevoifc.com

Započeo karijeru na Institutu ekonomskih nauka, a svojim dugogodišnjim radom i iskustvom u oblasti ekonomije pozicionirao se u top menadžementu više kompanija.

Nalvedina Rukavina, ing.

Stručni spoljni saradnik
nalvedina.rukavina@sevoifc.com

Započela karijeru pre 10 godina u Republici Hrvatskoj kao savetnik za izradu Finansijskog upravljanja i kontrole i kao suvlasnik firme koja se bavila implementacijom projekata za javni sektor. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za Finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR. Učestvovala u izradi preko 100 projekata Finansijskog upravljanja i kontrole u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori, ISO sistema 9001, 14001, 17020, jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 6 projekata ISO 37001 sistem za borbu protiv podmićivanja u regiji. Takođe, učestvovala u izradi preko 40 projekata implementacije zahteva uredbe za GDPR.

Kompetencije:

• EOQ Quality Manager
• EOQ Risk Manager
• EOQ Quality Auditor
• Certified ISO 27001 Information Security Manager
• Certified ISO 14001 Auditor / Lead Auditor
• Certified ISO 55001 Auditor / Lead Auditor
• Certified GDPR Data Protection Manager
• Poverenik funkcije sukladnosti za antikorupciju (ISO 37001)
• Rukovodilac za finansijsko upravljanje i kontrolu
• Menadžer za strateško planiranje

Tamara Đurđević, bacc.

Viši savetnik za projekte
tamara.djurdjevic@sevoifc.com

Započela karijeru savetnika za izradu projekata sistema Finansijskog upravljanja i kontrole pre 7 godina kad je sam sistem još bio u začecima u Republici Srbiji. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi. Učestvovala u radionicama i stručnim seminarima za Risk management, integracije i implementacije ISO standarda. Učestvovala u koordinaciji i izradi preko 60 projekata sistema Finansijskog upravljanja i kontrole za korisnike javnih sredstava (JLS, JKP, pokrajinski i republički organi, ustanove kulture, instituti, bolnice, domovi zdravlja…).

Kompetencije:

• Rukovodilac Finansijskog upravljanja i kontrole
• Poverenik funkcije sukladnosti za antikorupciju (ISO 37001)

Neferteta Pujić, dipl. ecc.

Viši savetnik za projekte
neferteta.pujic@sevoifc.com

Započela karijeru savetnika za izradu projekata sistema Finansijskog upravljanja i kontrole pre 7 godina kad je sam sistem još bio u začecima u Republici Srbiji. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi. Učestvovala u koordinaciji i izradi preko 60 projekata sistema Finansijskog upravljanja i kontrole za korisnike javnih sredstava (JLS, JKP, pokrajinski i republički organi, ustanove kulture, instituti, bolnice, domovi zdravlja…), Plana integriteta i Lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Kompetencije:

• EOQ Risk manager
• Poverenik funkcije sukladnosti za antikorupciju (ISO 37001)
• Upravljanje EU projektima

Kristina Miljević, dipl. ecc.

Službenik za javne nabavke
kristina.miljevic@sevoifc.com

Karijeru u oblasti javnih nabavki je započela 2016. godine kod jednog od najvećih Naručilaca na teritoriji Republike Srbije. Tokom godina je postala sertifikovani službenik za javne nabavke, a u dosadašnjem radu ima sprovedenih preko 300 javnih nabavki, kao i nabavki na koje se zakon ne primenjuje.

Kompetencije:

• Sertifikovani službenik za javne nabavke

Doc.dr. Snežana Maksimović

Predavač
Predsednik Ugovorne privredne komore za razvoj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja B2B
snezana.maksimovic@sevoifc.com

Predavač i stručni saradnik na temu Finansijskog upravljanja i kontrole. Svojim višegodišnjim iskustvom u oblasti finansija u javnom sektoru kroz rad i kao konsultant pomogla je brojnim menadžment timovima da efikasno upravljaju i unaprede rezultate svog poslovanja u izazovnim vremenima promena i kriza.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.