Četvorodnevni seminar: “Kontrola sistema FUK-а od strane DRI-а i novi ZJN”

Četvorodnevni seminar: “Kontrola sistema FUK-а od strane DRI-а i novi ZJN”

Četvorodnevni seminar: “Kontrola sistema FUK-а od strane DRI-а i novi ZJN” 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA ČETVORODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR SA RADIONICAMA NA KOME ĆE SE OBRADITI DVE NAJAKTUELNIJE TEME U 2021. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

“USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A I KONTROLA OD STRANE INTERNE REVIZIJE I DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE (DRI) I NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI”

14.-17. septembra 2021. godine, Hotel Stara Planina

AGENDA

Dan I – 14.09.2021. :

“USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A I KONTROLA OD STRANE INTERNE REVIZIJE I DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE (DRI)”

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Stara Planina
 • 17:00 – 17:45  Uvodna reč organizatora
 • 17:00 – 17:45
  • Finansijsko upravljanje i kontrola i Poglavlje 32
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019)
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO Okviru

Dan II – 15.09.2021. :

 • 09:00 – 10:45
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti (FUK)
  • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima
  • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti
  • Sistem izveštavanja o nepravilnostima
  • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
   • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima
   • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti
   • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 202_. godinu
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Ocena sistema FUK-a od strane interne revizije u praksi kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • pružanje savetodavne usluge u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja rizicima i kontrole vodeći računa o nezavisnosti revizije u organizaciji;
   • ocena adekvatnosti i efektivnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
   • praćenje efektivnosti sveukupnih internih kontrola;
   • pitanja i odgovori.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Kontrola uspostavljanja i obezbeđivanja uslova za adekvatno funkcionisanje sistema interne finansijske kontrole od strane Državne revizorske institucije (DRI) u praksi kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji iz vizure:
   • finansijskog upravljanja i kontrole (računovodstvenih i finansijskih transakcija) po svim elementima COSO okvira;
   • upravljanja rizicima;
   • interne revizije;
   • pitanja i odgovori.

Dan III – 16.09.2021. :

“NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA”

 • 09:00 – 10:45
  • Pojmovi, načela, izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama, pragovi, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentacija, jezik, valuta, komunikacija, postupci javne nabavke, tehnike i instrumenti, posebni režimi nabavke
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta, način ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokazi, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođač, kriterijumi za dodelu ugovora, dodela, ugovor i okvirni sporazum
  • Priprema i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursna dokumentacija, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • RADIONICA: rad na Portalu javnih nabavki

Dan IV – 17.09.2021. :

 • 09:30 – 10:45
  • RADIONICA: praktičan pristup izrade procesa i procedura u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole po novom Zakonu o javnim nabavkama
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Pravna zaštita, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudska zaštita, posebna ovlašćenja i najnovija praksa Republičke komisije za zaštitu prava
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Jasmina Bogavac, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Načelnik Službe za internu reviziju Državne revizorske institucije (DRI)
koja obavlja poslove operativnog planiranja, organizovanja, sprovođenja i izveštavanja o rezultatima interne revizije svih organizacionih delova Institucije, svih programa aktivnosti i procesa u nadležnosti Institucije uključujući i sredstava EU, primenjujući propise Republike Srbije, standarde interne revizije, kodeks strukovne etike internih revizora i najboljnu strukovnu praksu. Dugogodišnje radno iskustvo u državnoj i privrednoj sferi, na poslovima pomoćnika za finansije, računovodstvo i internu kontrolu (Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije) i na poslovima rukovodioca interne revizije (Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije), i ne manje važno učešće u Radnoj grupi za Glavnu knjigu trezora (2002. godine), kao i u projektnom timu Nacionalno kriminalističko-tehničkog centra MUP-a Republike Srbije.

Sonja Nedeljkovic Albijanić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Višegodišnje iskustvo u internoj reviziji, finansijama i računovodstvu. Zaposlena u JP “Emisiona tehnika i veze” na mestu rukovodilac Jedinice za internu reviziju i obavlja poslove interne revizije. Interni proverivač sistema kvaliteta ISO 9001:2008.

Nalvedina Rukavinaing. EOQ Menadžer
Direktor izrade projekata u konsultantskoj kompaniji SEVOI Financial Consulting. Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Miloš Jović, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Višegodišnje iskustvo u javnim nabavkama, od uspostavljanja ovog sistema u našoj zemlji. Najpre je u postupcima javnih nabavki nastupao kao ponuđač, potom kao sertifikovani Službenik za javne nabavke sprovodio postupke javnih nabavki za potrebe naručioca, a od 2013. godine do 2019. godine je bio zaposlen u Upravi za javne nabavke, koju je napustio sa pozicije Rukovodioca grupe za razvoj sistema javnih nabavki. Učestvovao je u izradi izmena i dopuna prethodnog Zakona o javnim nabavkama iz 2015. godine, bio je član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama i član ekspertske grupe Evropske komisije za javne nabavke. Akeditovani je realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, u ovoj oblasti, od strane Nacionalne akademije za javnu upravu. Kao autor i koautor potpisao je više knjiga iz oblasti javnih nabavki, a njegovi radovi se redovno objavljuju u specijalizovanim časopisima koji obrađuju i teme iz oblasti javnih nabavki.

Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Samostalni savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki gde radi više od sedam godina. Višegodišnje iskustvo u kontrolisanju javnih nabavki, kao i zaštiti prava.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i osnivač konsultantske kompanije SEVOI Finanacial Consulting.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

14. – 17. septembra 2021. godine, Hotel Stara Planina

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, All Inclusive light 7.200,00 rsd
 • Cena noćenja  po osobi dnevno, dvokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 4.900,00 rsd
 • Cena noćenja  po osobi dnevno, trokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 4.900,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • All Inclusive light (bogat i raznovrstan buffet doručak, ručak i večera / gazirani i negazirani sokovi i voda, lokalno stono vino i pivo uključeni)
  • Bežični internet u svim sobama i javnim prostorima 100Mb/s
  • Usluge Wellness & Spa centra (spoljni i unutrašnji bazen, teretana, finska sauna, tursko kupatilo, hidromasažna kada)

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: https://www.hotelstaraplanina.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd sa PDV-om
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Newsletter sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.