Aktuelne novosti

Početna radionica Opština Gornji Milanovac 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Opština Gornji Milanovac

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe opštine Gornji Milanovac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure opštine Gornji Milanovac.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Opštinu Gornji Milanovac karakteriše jak industrijski centar. Sopstvenom pameću i mudrošću, brižljivo su birani profitabilni proizvodni programi, konkurentni ne samo na domaćem, već i na stranom tržištu. Značajna pažnja se posvećuje obrazovanju mladih i sportskim organizacijama. Prirodne lepote, kulturno-istorijska baština i marljivost ljudi rudničko-takovskog kraja učinili su da gornjomilanovačka opština izraste u ekonomski snažnu zelenu oazu u srcu Srbije, dostojnu prošlosti svojih predaka, ali i budućnosti svojih potomaka. Danas je opština Gornji Milanovac moderna i savremeno uređena opština, okrenuta potrebama građana i privrede.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji  i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Učešće na ekonomskom forumu o regionalnoj saradnji „OPEN BALKAN“ 1024 768 predrag

Učešće na ekonomskom forumu o regionalnoj saradnji „OPEN BALKAN“

Konsultantska kompanija SEVOI Financial Consulting je učestvovala na Ekonomskom forumu o regionalnoj saradnji u Skoplju 29.07.2021. godine, koji su organizovale Privredna komora Srbije, Stopanska komora Severne Makedonije i Unija komora Albanije. Na forumu su prisustvovale kompanije iz Srbije, Albanije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, ali i regionalne i evropske kompanije, kao i predstavnici vlada, finansijskih institucija, univerziteta, međunarodnih delegacija i asocijacija.

Ekonomski forum o regionalnoj saradnji se održao u okviru inicijative četiri slobode („Mini Šengen“), koja podrazumeva dublju ekonomsku integraciju regiona, za sada tri države, Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Inicijativa vodi ka uspostavljanju zajedničkog regionalnog tržišta, koje kao prelazni oblik, treba da približi region Evropskoj uniji i ubrza put ka punopravnom članstvu. Zajedničko tržište Zapadnog Balkana zasniva se na principu slobodnog protoka ljudi, roba, usluga i kapitala, upravo kao i jedinstveno tržište Evropske unije.

Na forumu su učestvovali predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Republike Severne Makedonije Zoran Zaev i predsednik Vlade Republike Albanije Edi Rama, koji su predstavili političku i ekonomsku viziju integrisanog regiona. Na zatvaranju oficijalnog dela regionalnog ekonomskog foruma u Skoplju predstavljeno je novo ime i logo „Open Balkan“ tj. „Otvoreni Balkan“.

Na Ekonomskom forumu o regionalnoj saradnji direktor i vlasnik konsultatske kompanije SEVOI Financial Consulting Nemanja Radović uspešno je održao poslovne sastanke sa privrednicima iz regiona.

Velika nam je čast što smo bili deo istoriskog momenta prilikom potpisivanja tri sporazuma.

Početna radionica JKP „Parking servis“ Požarevac 1024 576 Zoran Grubiša

Početna radionica JKP „Parking servis“ Požarevac

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe JKP „Parking servis“ Požarevac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

JKP „Parking servis“ Požarevac osnovano je od strane Skupštine opštine Požarevac 26.07.2006. godine sa ciljem da obavlja poslove od opšteg interesa, a posebno sledeće:

 • održavanje javnih prostora za parkiranje,
 • naplatu naknade za korišćenje parking prostora,
 • izgradnju novih prostora za parkiranje,
 • izgradnju novih garaža za parkiranje,
 • odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila.

JKP „Parking servis“ Požarevac funkcioniše kao jednistvena organizaciona celina sa Odeljenjem opštih poslova, Odeljenjem javnih parkirališta i Odeljenjem upravljanja i održavanja puteva. Odlukom o poveravanju obavljanja poslova upravljanja javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Požarevca i određivanju upravljača javnih i nekategorisanih puteva, od 1.8.2017, preduzeću su dodeljeni i poslovi upravljanja i održavanja puteva.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Jednodnevni seminar namenjen korisnicima javnih sredstava 1024 768 Zoran Grubiša

Jednodnevni seminar namenjen korisnicima javnih sredstava

SEVOI Financial Consulting održao je jednodnevni seminar namenjen korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji na temu: „UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FUK) OD 01.01.2021. GODINE”. Učesnici seminara prošli su sa predavačima izradu dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontole, zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019), COSO okvir, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca.

Svim učesnicima seminara je ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru predočio važnu ulogu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i njene kontrole od strane interne revizije i Državne revizorske institucije (DRI).

Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Predavači na jednodnevnom seminaru bili su:

 • Nalvedina Rukavina, ing.
 • Sonja Nedeljkovic Albijanić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Nemanja Radović, master ekonomista

Zadovoljstvo nam je da vidimo veliki broj osoba na rukovodećim pozicijama koji prepoznaju ove oblasti kao potrebu i efikasan alat za upravljanje.

Održan četvorodnevni seminar u Vrnjačkoj Banji 1024 768 Zoran Grubiša

Održan četvorodnevni seminar u Vrnjačkoj Banji

SEVOI Financial Consulting  i TENDER TEAM uspešno su održali četvorodnevni interaktivni seminar sa radionicama na dve najaktuelnije teme namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: “UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE OD 01.01.2021. GODINE I NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI”. Seminar je održan u periodu od 11.-14. maja 2021. godine u Hotelu Fontana u Vrnjačkoj Banji.

“UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE OD 01.01.2021. GODINE”

Učesnici seminara prošli su sa predavačima izradu dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontole, zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019), COSO okvir, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca.

Svim učesnicima seminara je ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru predočio važnu ulogu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i njene kontrole od strane interne revizije i Državne revizorske institucije (DRI).

Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Predavači:

 • Nalvedina Rukavina, ing.
 • Sonja Nedeljkovic Albijanić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Nemanja Radović, master ekonomista

“NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI”

Učesnici seminara prošli su sa predavačima pojmove, načela, izuzetke od primene Zakona o javnim nabavkama, pragove, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentaciju, jezik, valute, komunikaciju, postupke javne nabavke, tehnike i instrumente, posebne režime nabavke, rad na Portalu javnih nabavki, objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, načine ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokaze, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođače, kriterijume za dodelu ugovora, dodelu, ugovor i okvirni sporazum, pripremu i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursnu dokumentaciju, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora. U ovom delu predavanja održana je i radionica rad na Portalu javnih nabavki.

Na seminaru su obrađeni pojmovi vezani za pravnu zaštitu, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudsku zaštitu i posebna ovlašćenja Republičke komisije.

Učesnici seminara prošli su sa predavačem centralizovane javne nabavke i tela za centralizovane javne nabavke u skladu sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom u Republici Srbiji, funkciju centralizovanih javnih nabavki, prednosti i nedostaci javnih nabavki sprovedenih kao centralizovane javne nabavke sa osvrtom na specifičnost tržišta i prostorno okruženje u kome se odvijaju, predmeti centralizovanih javnih nabavki, utvrđivanje spiskova naručilaca za čije potrebe tela sprovode centralizovane javne nabavke, obezbeđivanje konkurencije u postupcima centralizovanih javnih nabavki sa merama za poboljšanje postupaka centralizovanih javnih nabavki, evaluacija postupaka centralizovanih javnih nabavki sa osvrtom na realizaciju okvirnih sporazuma i ostvarene uštede, sprovođenje postupaka centralizovanih javnih nabavki prikazano kroz analizu jedne nabavne kategorije – primer iz prakse i analizu različitih problema koji su se javili u praksi posle uvođenja centralizovanih nabavki (uvedene Zakonom o javnim nabavkama iz 2012. godine) sa osvrtom na grad Beograd.

Predavači:

 • Marko Radaković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
 • Aleksandar Rakić, diplomirani inž., sertifikovani Službenik za javne nabavke
 • Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.

Početna radionica OŠ “Vuk Karadžić” 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica OŠ “Vuk Karadžić”

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca radne grupe OŠ “Vuk Karadžić” sa revizijom dokumentacije postojećeg sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji novih poslovnih procesa i procedura. Kvaliteno izrađena i revidirana dokumentacija (procesi, procedure i registar rizika) u skladu sa novonastalim promenama Pravilnika omogućava funkcionalan sistem Finansijskog upravljanja i kontrole.

OŠ “Vuk Karadžić” je moderna, savremeno koncipirana škola koja nudi kvalitetan program, neguje atmosferu tolerancije i konstruktivne komunikacije, koja je u stanju da odgovori potrebama vremena i prati naučno-tehnološka dostignuća. Škola u kojoj se uči kako da se uči, timski stvara, demokratski komunicira, zajednički savlađuju prepreke, uvažavaju i poštuju različitosti, razvija odgovornost, inicijativnost, podstiče radoznalost i kreativnost i omogućuje svestrani razvoj ličnosti deteta. Podržava savremene metode učenja i koristi informaciono-komunikacione tehnologije u nastavnoj praksi, osposobljavajući učenika za samostalno učenje ali i primenu znanja stečenih u školi u daljem školovanju i životu. Posebnu pažnju posvećuje bezbednosti učenika i dobroj disciplini stvarajući sigurno i prijatno okruženje u kome deca stiču funkcionalna i trajna znanja. Kontinuirano se ulaže u profesionalni razvoj nastavnog kadra i osavremenjivanje nastavnog procesa i povećanje postignuća učenika.

Smatrajući školu središtem obrazovnog, kulturnog i duhovnog života kao i ključnom za formiranje odgovorne, demokratske i svestrane ličnosti, OŠ “Vuk Karadžić” sarađuje sa svim relevantnim obrazovno-naučnim i kulturnim institucijama kao i sa lokalnom zajednicom.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica OŠ “Preljina” 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica OŠ “Preljina”

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora i članove Radne grupe OŠ “Preljina” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica JP “Vodovod i kanalizacija” Grocka 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica JP “Vodovod i kanalizacija” Grocka

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe JP „Vodovod i kanalizacija“ Grocka o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Gradska opština Grocka je, na osnovu odluke sa sednice održane 29.03.2003. godine osnovala preduzeće za obavljanje delatnosti sakupljanja, prečišćavanja i distribuciju vode, tako što se iz JKSP “Grocka“ izdvojila organizaciona celina – JP „Vododvod i Kanalizacija“, koje je počelo sa radom 01.01.2004. godine. Danas ovo preduzeće vodom snabdeva sledeća naselja: Grocka, Boleč, Umčari, Pudarci, Zaklopača i Begaljica. Sistem vodosnabdevanja obuhvata oko 9000 priključaka. Voda, koju građani koriste, spada u kvalitetnu vodu. Kvalitet vode prati se redovnom analizom koju vrši gradski zavod za zaštitu zdravlja.

JP „Vododvod i Kanalizacija“ Grocka vrši sledeće delatnosti:

 1. Proizvodnja, distribucija i prodaja vode u Grockoj, Boleču, Umčarima, Pudarcima i Vrčinu (centar, Ramnice i Mali Raj), Zaklopača i Begaljici;
 2. Održavanje hidrograđevinskih objekata;
 3. Izgradnja hidrograđevinskih objekata;
 4. Pružanje usluga autocisternama za vodu i fekalije;
 5. Izdavanje tehničkih uslova za vodovodnu i kanalizacionu mrežu;
 6. Tehnički nadzor, projektovanje i inžinjering.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija. Duga i bogata tradicija od skoro 90 godina, više od 10.500 diplomiranih inženjera, 1.100 magistara i mastera i više od 650 doktora nauka koji su se školovali na našem fakultetu, svetski priznati naučni rezultati i ugled, kadrovski i materijalni potencijali fakulteta garantuju kvalitet kako u nastavno-obrazovnim aktivnostima na studijama, tako i u naučnim i primenjenim istraživanjima, projektovanju, izradi elaborata i studija. Fakultet obrazuje stručnjake na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama u okviru 19 akreditovanih studijskih programa. Takođe, fakultet posebnu pažnju posvećuje saradnji sa privredom, naučno-istraživačkom radu i transferu tehnologija i znanja.

Posvećenost kvalitetu nastavnog, naučnog rada i delovanja, saradnji sa privrednim subjektima potvrđuje i činjenica da je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu sertifikovan za integrisani sistem upravljanja kvalitetom za sisteme:

 • SRPS ISO 9001:2008 upravljanje sistemom kvaliteta
 • SRPS ISO 14001:2005 upravljanje zaštitom životne sredine
 • SRPS OHSAS 18001:2008 upravljanje bezbednosti i zdravljem na radu

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“ 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti ‚‚Sokobanja” obavlja specijalističko konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost u oblasti prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije nespecifičnih plućnih i ostalih internističkih oboljenja, koštano-zglobnih i neuromišićnih oboljenja kod dece i odraslih. Takođe, Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti ‚‚Sokobanja” je naučno nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu i referentna zdravstvena ustanova u Republici Srbiji za prevencije, lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih bolesti, sa odobrenjem Ministarstva zdravlja za primenu prirodnih faktora u lečenju. Bolnica je sertifikovana ustanova i u radu primenjuje standarde kvaliteta sistema ISO 9001:2015 i HACCP.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.