AKTUELNE NOVOSTI

Početna radionica OŠ “Vuk Karadžić”

Početna radionica OŠ “Vuk Karadžić” 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca radne grupe OŠ “Vuk Karadžić” sa revizijom dokumentacije postojećeg sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji novih poslovnih procesa i procedura. Kvaliteno izrađena…

Početna radionica OŠ “Preljina”

Početna radionica OŠ “Preljina” 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora i članove Radne grupe OŠ “Preljina” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i…

Početna radionica JP “Vodovod i kanalizacija” Grocka

Početna radionica JP “Vodovod i kanalizacija” Grocka 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe JP „Vodovod i kanalizacija“ Grocka o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici…

Početna radionica Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Početna radionica Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici…

Početna radionica Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“

Početna radionica Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“ 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog…

Početna radionica Centar za socijalni rad grada Čačka

Početna radionica Centar za socijalni rad grada Čačka 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe Centra za socijalni rad grada Čačka o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog…

Početna Radionica OŠ “Vladislav Petković Dis”

Početna Radionica OŠ “Vladislav Petković Dis” 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora i članove Radne grupe OŠ “Vladislav Petković Dis” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade…

Početna radionica OŠ “Sveti Sava”

Početna radionica OŠ “Sveti Sava” 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora i članove Radne grupe OŠ “Sveti Sava” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao…

Početna radionica OŠ “Sveti đakon Avakum”

Početna radionica OŠ “Sveti đakon Avakum” 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora i članove Radne grupe OŠ “Sveti đakon Avakum” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade…

Početna radionica OŠ “Ratko Mitrović”

Početna radionica OŠ “Ratko Mitrović” 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora i članove Radne grupe OŠ “Ratko Mitrović” o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao…

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.